Skip to content
  • Categorie

  • Sorteer op

Stagediscriminatie op het mbo

Een geknakte droom

Als je Ibrahim heet is het vinden van een geschikte stageplek gelijk een stuk lastiger dan als je Daan als voornaam hebt. Een publiek geheim…

Lees meer

Regionale samenwerking

Graag wat vaker in de driver’s seat

De r van roc staat voor regionaal. En dat is niet voor niets. Van mbo-instellingen wordt verwacht dat zij op allerlei manieren samenwerking in de…

Lees meer

Teamleren en teamgericht HRM

‘Gedeeld begrip’ als waardevolle bijvangst

Een goede samenwerking binnen docententeams is van cruciaal belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar is ook sterk bepalend voor het succes van onderwijsverbeteringen…

Lees meer

Instructeurs: verzorgers van de praktijkcomponent in het mbo

De kers op de taart van het mbo

Wie een mbo-opleiding volgt, moet de fijne kneepjes van de beroepspraktijk in de vingers krijgen. Daarom werven scholen graag onderwijspersoneel met ruime ervaring in die…

Lees meer

Makersonderwijs in het mbo

’Dieper’ leren door zelf dingen te bedenken en te maken

Makersonderwijs: steeds vaker duikt die term op, ook in het mbo. Een nieuw buzz-woord of de opmaat naar het onderwijs van de toekomst? Gericht op…

Lees meer

Portfoliogebruik in het mbo

Een beetje van jezelf en een beetje van je portfolio

Tegenwoordig houdt het leren niet meer op wanneer je een diploma hebt behaald. Mbo-studenten moeten een leven lang blijven leren om zich aan te passen…

Lees meer

Transitie van mbo naar hbo

‘Weerbaar en wendbaar’ als succesfactor

Rond 40% van de mbo-studenten van niveau 4 kiest na diplomering voor doorstuderen in het hbo. Een overgang die voor menigeen problemen oplevert. Het percentage…

Lees meer

Boundary crossing: leren met en van ‘de ander’

Studenten opleiden tot bruggenbouwers

Studenten van nu werken straks samen met mensen uit allerlei organisaties, met uiteenlopende disciplines, culturen en perspectieven. In toenemende mate vraagt dat om boundary crossing-competenties: grenzen…

Lees meer

Vakmanschap in het mbo

Vaklieden in soorten en maten

Middelbaar beroepsonderwijs leidt vakmensen op. Maar wat wordt daar precies mee bedoeld? Wat is dat, vakmanschap? Waaraan zie je dat iemand vakman (of vakvrouw) is?…

Lees meer

Professionele leergemeenschappen

Docenten leren als collectief

*) Patricia Brouwer was tot 1 januari 2020 als senior onderzoeker verbonden aan ECBO. Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van docenten. ‘Eens…

Lees meer

Werkplekleren

Onmisbare ‘inwijding’ in het beroep

Pas in de praktijk krijg je een beroep goed in de vingers. Daarom maakt ‘werkplekleren’ een belangrijk onderdeel uit van alle curricula van het beroepsonderwijs.…

Lees meer

Burgerschapsonderwijs in het mbo

Meer aandacht voor burgerschap

Baay, P., De Groot, A., Hofland, A., & Romme, I. (2016). Handreiking kritische denkvaardigheden: een praktische handreiking voor het mbo. Woerden: MBO Raad. Baay, P., &…

Lees meer

Levensloopeffecten van beroepsgericht onderwijs

De valkuil van vocational decline

Waar ben je als jongere het beste mee af? Met een beroepsgerichte opleiding of juist met algemeen onderwijs? En dat dan niet alleen op de…

Lees meer

Ontwerpen van innovatiewerkplaatsen (IWP’S)

‘Hybride allianties’ voor de professional van morgen

In het hoger en middelbaar beroepsonderwijs ontstaan steeds vaker innovatiewerkplaatsen, samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. ‘Schoolvoorbeelden’ van een win-winsituatie zou je ze kunnen noemen.…

Lees meer

Voortijdig schoolverlaten in het mbo

Peer support voor risicojongeren

De laatste jaren tekent zich een positieve trend af, maar voortijdig schoolverlaten blijft een probleem van formaat binnen het mbo. Nog altijd weten grote aantallen…

Lees meer

Duurzame onderwijsontwikkeling

Succesfactoren voor vernieuwing in het mbo

Vernieuwingen volgen elkaar in snel tempo op in het beroepsonderwijs. Stilstand is achteruitgang, zo lijkt het wel. En in essentie is dat nog waar ook.…

Lees meer

Duurzame inzetbaarheid van praktisch geschoold personeel

Positieve leerervaringen voor praktisch geschoolden

Praktisch geschoolden hebben het niet gemakkelijk op de arbeidsmarkt van vandaag. Al helemaal niet als ze wat ouder zijn. Een ‘leven lang leren’ gaat goeddeels…

Lees meer

Mbo-docent, een vak apart

Mbo-docent, een vak apart

Wie les wil geven op het mbo, heeft andere bagage, andere kwaliteiten nodig dan een aankomend docent op havo of vwo. Daarom hebben tweedegraads lerarenopleidingen…

Lees meer

Rekenen in het mbo

Rekenles lastige opgave

Voor welk beroep je ook leert, rekenen hoort erbij. Om het diploma te halen, moet elke mbo-student straks ook examen doen in rekenvaardigheden. Een lastige…

Lees meer

Zij-instroom in het mbo: PDG-trajecten

Vanuit de praktijk de klas in

Mbo-docent word je door een reguliere lerarenopleiding te volgen. Maar ook is er de mogelijkheid om rechtstreeks vanuit de beroepspraktijk voor de klas te komen.…

Lees meer
Back To Top