Skip to content
  • Categorie

  • Sorteer op

Kritische denkvaardigheden van mbo-studenten

'Sociale reflectie’ nog onderbelicht

Van mbo’ers wordt verwacht dat zij (ook) kritische denkvaardigheden ontwikkelen. Niet alleen omdat ‘reflecteren’ onontbeerlijk is in zo ongeveer elk beroep tegenwoordig. Maar ook om…

Lees meer

Ouderbetrokkenheid bij loopbaankeuzes

De veranderende rol van ouders

Mbo’ers nemen zelfstandig beslissingen, hun leven speelt zich in toenemende mate af buiten het gezichtsveld van ouders af. Welke rol is er eigenlijk nog weggelegd…

Lees meer

Leren en participeren

Elke omgeving een leeromgeving

Leren doe je niet alleen op school maar overal. Dat geldt voor kinderen, jongeren en zeker ook voor volwassenen. Je leert in je sociale omgeving:…

Lees meer

Cognitieve dimensie van leren

Begrijpen hoe de leerling begrijpt

De leerling heeft het helemaal (of: helemaal niet) begrepen. Het is snel en gemakkelijk gezegd. Maar wat stellen we daarmee vast? In essentie hebben we…

Lees meer

Derde leerweg

Mbo-maatwerk voor volwassenen

Sinds een paar jaar heeft het mbo er een leerweg bij, naast het vertrouwde bol en bbl. Een direct uitvloeisel van het actieplan Focus op Vakmanschap…

Lees meer

Taalbewust lesgeven op het mbo

Naar betere taalprestaties op mbo-entree en niveau 2

De taalvaardigheid van mbo-studenten aan een entree- en niveau 2-opleiding baart nog altijd zorgen. Ook na de invoering van landelijke diploma-eisen. Wat moet er in…

Lees meer

Organiseren van onderwijs aan volwassenen

Nieuwe doelgroepen, nieuwe methodieken

Meer (resultaten) met minder (middelen). Dat is de opdracht waar de volwasseneneducatie in Nederland voor staat. Bovendien is de focus verlegd. Beheersing van fundamentele basisvaardigheden…

Lees meer

Samenwerking in docententeams

Van ‘koning’ tot community-lid

Koning in eigen klaslokaal, zo was het toch altijd een beetje. Zeker in de beeldvorming. Maar de moderne docent werkt niet langer geïsoleerd, hij werkt…

Lees meer

Samen werken aan volwasseneneducatie

Betrokkenheid van samenwerkende partijen

Burgers, wij allemaal dus, moeten meedoen in de samenleving. Daar is iedereen het wel over eens. De gemeenten in Nederland hebben daarin een taak. Door…

Lees meer

Zorgen voor ‘werkzame’ opleidingen

Arbeidsmarktintrede van mbo-gediplomeerden

Jaarlijks krijgen zo’n 150.000 mbo-studenten een diploma uitgereikt. Maar biedt dat diploma ook voldoende kans op werk? Dat is maar de vraag. Daarom staat de…

Lees meer

Tien met een griffel

Een tien met een griffel

Beoordelen is een cruciale taak van een docent, op basis van beoordelingen worden immers beslissingen genomen over de student. Maar hoe komt een docent tot…

Lees meer

Creëren van een motiverende leeromgeving

Triggers voor meer ‘intrinsieke motivatie’

Herkenbaar voor iedere mbo-docent: studenten die je voortdurend moet activeren, die je precies moet vertellen hoe ze een leerdoel kunnen bereiken. Studenten ook die een…

Lees meer

Doorstroomroutes in en rond het mbo

Steile en slingerende wegen omhoog

Het mooie van het Nederlandse onderwijsstelsel is dat er vele mogelijkheden zijn om stap voor stap omhoog te klimmen. Ook via beroepsopleidingen is een hbo-master…

Lees meer

Nieuwsgierigheid als prikkel tot leren

‘Waarom, waarom....’, de drive om te weten

Nieuwsgierigheid is een fundamentele kracht die mensen in staat stelt zich te ontwikkelen, te leren. Vanaf de prille kindertijd. Bewust gebruik maken van die natuurlijke…

Lees meer

Vruchten plukken van peer support

‘Mijn maatje is een toffe peer´

Studenten die medestudenten begeleiden. Deze vorm van peer support kan de betrokkenheid van studenten met de school op een positieve manier beïnvloeden. En bijdragen aan…

Lees meer

Seksuele diversiteit in het beroepsonderwijs

Een veilig schoolklimaat voor LHBT mbo-studenten

Discriminatie op grond van seksuele oriëntatie en gender is wettelijk verboden. Toch ervaren mbo-studenten die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender (LHBT) zijn, nogal eens problemen.…

Lees meer

ECVET als bijdrage aan leven lang ontwikkelen

Flexibel maatwerk voor volwassenen

Overheid, bedrijfsleven en onderwijs werken aan een doorbraak op een leven lang ontwikkelen. In ons beroepsonderwijs komen jongeren doorgaans uitstekend aan hun trekken, maar volwassenen…

Lees meer

Ouderbetrokkenheid

De kracht van het thuisfront

In het primair en voortgezet onderwijs is het een hot item, min of meer vanzelfsprekend ook: ouderbetrokkenheid. Maar hoe zit het in het mbo? Met…

Lees meer

21ste-eeuwse vaardigheden in het mbo

‘Vaardig’ voor de toekomst

Hoe kunnen jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs zo goed mogelijk worden voorbereid op een succesvolle loopbaan op de arbeidsmarkt, in het vervolgonderwijs en op het…

Lees meer

Handelingsdilemma’s in het beroepsonderwijs

Doceren = doseren

Veelal zonder dat te beseffen, hebben mbo-docenten in de dagelijkse onderwijspraktijk voortdurend te maken met dilemma’s. Dilemma’s die te maken hebben met prioriteiten in het…

Lees meer
Back To Top