Skip to content
  • Categorie

  • Sorteer op

Differentiëren in het beroepsonderwijs

Docent maakt het verschil

Mbo-studenten verschillen van elkaar op tal van kenmerken: geslacht, leeftijd, sociaal-culturele achtergrond en intelligentie, maar bijvoorbeeld ook qua motivatie, interesses en manieren van leren. Hoe…

Lees meer

Gepersonaliseerd leren 2

Mbo-breed aan de slag met innovatieve werkvormen

Meer dan nu gebruikelijk houdt gepersonaliseerd leren (GPL) rekening met de behoeften en ambities van de individuele student. Zowel qua inhoud en niveau als op…

Lees meer

Professionalisering docenten

Blijvend bekwaam als professional in het mbo

Docenten zijn de spil als het gaat om de kwaliteit van onderwijs. En dat vereist continue professionalisering: om beroepsmatige kennis en vaardigheden up-to-date te houden,…

Lees meer

Infrastructuur voor volwasseneneducatie

Creëer meer ontwikkelmogelijkheden voor laagopgeleiden

Laagopgeleiden lijken in Nederland behoorlijk uit de boot te vallen. Een derde van hen zit werkloos thuis. Voor een belangrijk deel omdat zij tekortschieten op…

Lees meer

Ontwerpafwegingen voor leeromgevingen op de grens van school en werk

Verbinden van school en werk

Een beroep leer je in het mbo op school én in de praktijk, tijdens de binnenschoolse praktijk, beroepspraktijkvorming en in hybride vormen. Heel mooi als…

Lees meer

Dynamisch innovatiemanagement

Boost voor ‘veranderenergie’ met DIMO

Innovaties in onderwijs en leren zijn niet weg te denken uit het beroepsonderwijs in Nederland. Denk aan learning analytics, gepersonaliseerde leerpaden, flipped classrooms, blended leren…

Lees meer

Voortijdig schoolverlaten

Voor het diploma de school uit

Ruim tien jaar lang was er sprake van een daling in het aantal voortijdig schoolverlaters. Maar vanaf 2016-2017 is er weer een lichte stijging van…

Lees meer

Gepersonaliseerd leren

De klik met motivatie en behoeften van de student

Dat de leerling, de student in het onderwijs centraal staat, lijkt wellicht een vanzelfsprekendheid. In de praktijk bestaan daar verschillende beelden bij. Een veelkleurig concept…

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs in het mbo, anno 2019

Per 1 augustus 2014 is een nieuw stelsel voor ‘passend onderwijs’ ingevoerd. Wat houdt dat in en hoe werkt passend onderwijs uit binnen het mbo?  …

Lees meer

Groepsdynamica en andere social processen

Netwerken in de klas

De school, en ook de klas, is de maatschappij in het klein. Zoals overal vormen zich sociale netwerken, waarin iedere student z’n plek heeft. Onderzoek…

Lees meer

Ontwikkelen van beroepskennis

Een continu proces van ‘context maken’

Een competent beroepsbeoefenaar word je niet door een verzameling losse onderdelen te leren. Essentieel is juist om die stukken kennis te verbinden en toe te…

Lees meer

Pestgedrag in het mbo: oorzaken en oplossingen

Op de bres voor een sociaal veilige (leer)omgeving

Scholen zijn verantwoordelijk voor het bieden van een sociaal veilige omgeving, voor zowel studenten als medewerkers. Een voorwaarde voor studenten om zich te kunnen ontplooien…

Lees meer

Duurzame implementatie van LOB

Focus van ‘diploma’ naar loopbaan

Een baan voor het leven bestaat niet meer. Onderwijsinstellingen moeten hun studenten dan ook goed voorbereiden op een onvoorspelbare loopbaan. In het mbo gebeurt dat…

Lees meer

Stagediscriminatie op het mbo

Een geknakte droom

Als je Ibrahim heet is het vinden van een geschikte stageplek gelijk een stuk lastiger dan als je Daan als voornaam hebt. Een publiek geheim…

Lees meer

Regionale samenwerking

Graag wat vaker in de driver’s seat

De r van roc staat voor regionaal. En dat is niet voor niets. Van mbo-instellingen wordt verwacht dat zij op allerlei manieren samenwerking in de…

Lees meer

Teamleren en teamgericht HRM

‘Gedeeld begrip’ als waardevolle bijvangst

Een goede samenwerking binnen docententeams is van cruciaal belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar is ook sterk bepalend voor het succes van onderwijsverbeteringen…

Lees meer

Instructeurs: verzorgers van de praktijkcomponent in het mbo

De kers op de taart van het mbo

Wie een mbo-opleiding volgt, moet de fijne kneepjes van de beroepspraktijk in de vingers krijgen. Daarom werven scholen graag onderwijspersoneel met ruime ervaring in die…

Lees meer

Makersonderwijs in het mbo

’Dieper’ leren door zelf dingen te bedenken en te maken

Makersonderwijs: steeds vaker duikt die term op, ook in het mbo. Een nieuw buzz-woord of de opmaat naar het onderwijs van de toekomst? Gericht op…

Lees meer

Portfoliogebruik in het mbo

Een beetje van jezelf en een beetje van je portfolio

Tegenwoordig houdt het leren niet meer op wanneer je een diploma hebt behaald. Mbo-studenten moeten een leven lang blijven leren om zich aan te passen…

Lees meer

Transitie van mbo naar hbo

‘Weerbaar en wendbaar’ als succesfactor

Rond 40% van de mbo-studenten van niveau 4 kiest na diplomering voor doorstuderen in het hbo. Een overgang die voor menigeen problemen oplevert. Het percentage…

Lees meer
Back To Top