ecbo - expertisecentrum beroepsonderwijs

Leerwegen en deelnemersstromen

Voortijdig schoolverlaten

01-06-2012

Voor het diploma de school uit

Zo heb je nog een klas vol, maar dan beginnen er gaten te vallen: voortijdig schoolverlaten, elke onderwijsinstelling heeft ermee te maken.

Doorstroomroutes in en rond het mbo

01-06-2016

Steile en slingerende wegen omhoog

In de doorlopende leerlijn van het Nederlandse beroepsonderwijs kun je steeds een stapje hoger. Een compleet overzicht van alle doorstroomroutes in en rond het beroepsonderwijs.

Doelgroepen van volwasseneneducatie

01-03-2014

Grote doelgroep, geringe deelname

Wat beweegt mensen om deel te nemen aan het volwassenenonderwijs? Werk krijgen, beter werk krijgen of een opleiding kunnen volgen, zijn belangrijke motieven. Wie zitten er precies in de klassen? 

Effecten van volwasseneneducatie

02-03-2014

Harde feiten over ‘zachte’ opbrengsten

In de volwasseneneducatie draait het tegenwoordig vooral om scholing van laaggeletterden. Het effect? Soft outcomes domineren: het zelfvertrouwen neemt toe, cursisten durven meer. 

Kiezen voor een technische mbo-opleiding

01-08-2015

Technische doorstroom zonder lekkage

DE VERSCHILLENDE THEMA'S

1. Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

2. Leerwegen en deelnemersstromen

Leerwegen en deelnemersstromen

3. Kenmerken deelnemers en leerprocessen

Kenmerken deelnemers en leerprocessen

4. Kenmerken arbeidsmarkt

Kenmerken arbeidsmarkt

5. Samenwerking

Samenwerking

6. Curriculum en/of leerinhouden

Curriculum en/of leerinhouden

7. Pedagogisch didactisch en leeromgeving

Pedagogisch didactisch en leeromgeving

8. Beoordeling en examinering

Beoordeling en examinering

9. Organisatorische condities

Organisatorische condities

10. Professionalisering en scholing van opleiders

Professionalisering en scholing van opleiders

1. Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

2. Leerwegen en deelnemersstromen

Leerwegen en deelnemersstromen

3. Kenmerken deelnemers en leerprocessen

Kenmerken deelnemers en leerprocessen

4. Kenmerken arbeidsmarkt

Kenmerken arbeidsmarkt

5. Samenwerking

Samenwerking

6. Curriculum en/of leerinhouden

Curriculum en/of leerinhouden

7. Pedagogisch didactisch en leeromgeving

Pedagogisch didactisch en leeromgeving

8. Beoordeling en examinering

Beoordeling en examinering

9. Organisatorische condities

Organisatorische condities

10. Professionalisering en scholing van opleiders

Professionalisering en scholing van opleiders
Zoeken
Geef uw mening over de Canon

ALLE ARTIKELEN