ecbo - expertisecentrum beroepsonderwijs

Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

Drievoudige kwalificatie

01-05-2012

Al het goede komt in drieën

Vakmanschap alleen is niet voldoende. Met een mbo-opleiding moet je ook kunnen meedoen in de maatschappij en, als je dat wilt, een vervolgopleiding kunnen doen. De wet – de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) – schrijft dat voor. Scholen moeten daar dus serieus werk maken van deze ‘drievoudige kwalificatie’.

Kwalificatiestructuur van het mbo

01-08-2014

Hét communicatie-instrument voor onderwijs en bedrijfsleven

Is het: u (bedrijfsleven) vraagt, wij (middelbaar beroepsonderwijs) draaien? Of moet het mbo studenten meer dan beroepsgebonden competenties meegeven? Welke competenties zijn belangrijk als bagage voor een onzekere toekomst? 

Sectoren, leerwegen en niveaus

01-03-2015

Rondgang door een complex ‘leerhuis’

Je kunt er leren voor autotechnicus, maar ook voor hippisch ondernemer, verkoopmedewerker, ict-beheerder of banketbakker. Het mbo kent duizend-en-één opleidingen, verdeeld over vier sectoren, twee leerwegen en vier niveaus. Hoe steekt het precies in elkaar?

Beroepsonderwijs internationaal

01-05-2012

’s Lands (onder)wijs, ’s lands eer

Vakmensen kun je overal ter wereld herkennen. Maar de manier waarop je vakman wordt, verschilt zo ongeveer per land. Het beroepsonderwijs heeft een sterk nationale inslag.

Transitie van vmbo naar mbo

21-01-2014

Zonder struikelen over de hobbel

Veel leerlingen struikelen bij de transitie van vmbo naar mbo. Waarom is die overgang zo lastig voor veel leerlingen? En welke mogelijkheden zijn er om de overgang soepeler te laten verlopen?

DE VERSCHILLENDE THEMA'S

1. Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

2. Leerwegen en deelnemersstromen

Leerwegen en deelnemersstromen

3. Kenmerken deelnemers en leerprocessen

Kenmerken deelnemers en leerprocessen

4. Kenmerken arbeidsmarkt

Kenmerken arbeidsmarkt

5. Samenwerking

Samenwerking

6. Curriculum en/of leerinhouden

Curriculum en/of leerinhouden

7. Pedagogisch didactisch en leeromgeving

Pedagogisch didactisch en leeromgeving

8. Beoordeling en examinering

Beoordeling en examinering

9. Organisatorische condities

Organisatorische condities

10. Professionalisering en scholing van opleiders

Professionalisering en scholing van opleiders

1. Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

2. Leerwegen en deelnemersstromen

Leerwegen en deelnemersstromen

3. Kenmerken deelnemers en leerprocessen

Kenmerken deelnemers en leerprocessen

4. Kenmerken arbeidsmarkt

Kenmerken arbeidsmarkt

5. Samenwerking

Samenwerking

6. Curriculum en/of leerinhouden

Curriculum en/of leerinhouden

7. Pedagogisch didactisch en leeromgeving

Pedagogisch didactisch en leeromgeving

8. Beoordeling en examinering

Beoordeling en examinering

9. Organisatorische condities

Organisatorische condities

10. Professionalisering en scholing van opleiders

Professionalisering en scholing van opleiders
Zoeken
Geef uw mening over de Canon

ALLE ARTIKELEN