ecbo - expertisecentrum beroepsonderwijs

Samenwerking

Actoren in het middelbaar beroepsonderwijs

01-03-2015

Het middelbaar beroepsonderwijs heeft veel vrienden

Het mbo is voor vele geledingen van onze samenleving belangrijk. Moet de overheid niet minder regelen en op afstand staan om ruimte te maken voor andere belanghebbenden?

Kritisch reflectief teamgedrag

01-09-2013

'Spiegel' onmisbaar in lerend docententeam

Een kritisch relfectieve werkhouding is een vereiste voor docenten die hun vakkennis up to date willen houden.

Samen werken aan volwasseneneducatie

01-09-2016

Betrokkenheid van samenwerkende partijen

Burgers, wij allemaal dus, moeten meedoen in de samenleving. Daar is iedereen het wel over eens. De gemeenten in Nederland hebben daarin een taak.

Regionale samenwerking

01-01-2019

Graag wat vaker in de driver’s seat

De r van roc staat voor regionaal. En dat is niet voor niets. Van mbo-instellingen wordt verwacht dat zij op allerlei manieren samenwerking in de regio opzoeken. Hoe verloopt dat in de praktijk? En welke rol vervullen roc’s in samenwerkingsverbanden en netwerken? Een plek in de driver’s seat komt nog (te) weinig voor, zo blijkt uit onderzoek. Hoe komt dat en wat is er nodig om dat te veranderen?

DE VERSCHILLENDE THEMA'S

1. Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

2. Leerwegen en deelnemersstromen

Leerwegen en deelnemersstromen

3. Kenmerken deelnemers en leerprocessen

Kenmerken deelnemers en leerprocessen

4. Kenmerken arbeidsmarkt

Kenmerken arbeidsmarkt

5. Samenwerking

Samenwerking

6. Curriculum en/of leerinhouden

Curriculum en/of leerinhouden

7. Pedagogisch didactisch en leeromgeving

Pedagogisch didactisch en leeromgeving

8. Beoordeling en examinering

Beoordeling en examinering

9. Organisatorische condities

Organisatorische condities

10. Professionalisering en scholing van opleiders

Professionalisering en scholing van opleiders

1. Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

2. Leerwegen en deelnemersstromen

Leerwegen en deelnemersstromen

3. Kenmerken deelnemers en leerprocessen

Kenmerken deelnemers en leerprocessen

4. Kenmerken arbeidsmarkt

Kenmerken arbeidsmarkt

5. Samenwerking

Samenwerking

6. Curriculum en/of leerinhouden

Curriculum en/of leerinhouden

7. Pedagogisch didactisch en leeromgeving

Pedagogisch didactisch en leeromgeving

8. Beoordeling en examinering

Beoordeling en examinering

9. Organisatorische condities

Organisatorische condities

10. Professionalisering en scholing van opleiders

Professionalisering en scholing van opleiders
Zoeken
Geef uw mening over de Canon

ALLE ARTIKELEN