Skip to content

Professioneel Statuut

In het Professioneel Statuut (2009)is opgenomen dat de medewerker samen met zijn collega’s in teamverband de kwaliteit van de beroepsuitoefening borgt ten behoeve van het onderwijs en daarover intercollegiaal actief en ongevraagd verantwoording aflegt. Door samen te werken in teams zouden docenten beter kunnen omgaan met de complexe aard van het werk en met vernieuwingen in het mbo, bijvoorbeeld de drievoudige kwalificatie, de invoering van competentiegericht onderwijs, en het leveren van maatwerk aan deelnemers.

Wet BIO

De Wet op de beroepen in het onderwijs (BIO) benadrukt dat docenten bve, teneinde hun beroep goed te kunnen uitvoeren, competent moeten zijn in het samenwerken met collega’s.

Back To Top