Skip to content
  • Categorie

  • Sorteer op

Tien met een griffel

Een tien met een griffel

Beoordelen is een cruciale taak van een docent, op basis van beoordelingen worden immers beslissingen genomen over de student. Maar hoe komt een docent tot…

Lees meer

ECVET als bijdrage aan leven lang ontwikkelen

Flexibel maatwerk voor volwassenen

Overheid, bedrijfsleven en onderwijs werken aan een doorbraak op een leven lang ontwikkelen. In ons beroepsonderwijs komen jongeren doorgaans uitstekend aan hun trekken, maar volwassenen…

Lees meer

Beoordeling bij praktijkleren

Een competent oordeel over competenties

In het hedendaags beroepsonderwijs draait alles om competenties. En die competenties, die leren studenten voor een belangrijk deel in de praktijk. Alle reden dus om…

Lees meer

Leeruitkomsten in het mbo

Over flexibele routes en eenduidige uitkomsten

Sommigen mensen leren het liefst op de werkvloer, anderen liever via formele opleidingen. Dat maakt het lastig om ’kennis en kunde’ van de beroepsbevolking op…

Lees meer

Examineren in het mbo

Een diploma van waarde

Een mbo-diploma is voor alle betrokkenen van waarde. Een betrouwbare en valide examinering en afsluiting ligt daaraan ten grondslag. We zien dat de coronaperiode eerder…

Lees meer

Examens Nederlands in het mbo

Is de klus geklaard?

Vanaf het schooljaar 2015-2016 tellen  de examens Nederlands mee voor alle mbo-studenten, met uitzondering van entreestudenten. Na een jarenlang implementatietraject moesten mbo-instellingen er klaar voor…

Lees meer
Back To Top