Skip to content
  • Categorie

  • Sorteer op

Begeleiding in een hybride leeromgeving

Co-creatie van docenten en werkbegeleiders

In een hybride leeromgeving gaan leren en werken samen. Studenten hebben afwisselend school- en werkgerichte taken op een praktijklocatie, of soms gesimuleerd. Dat stelt bijzondere…

Lees meer

Positieve educatie in het mbo

Van ‘leerfabriek’ naar leren met PEP

Onderwijsinstellingen in het mbo wegzetten als ‘leerfabrieken’ is wellicht te gemakkelijk. Feit is wel dat de focus nogal exclusief ligt op het overdragen van kennis…

Lees meer

Differentiëren in het beroepsonderwijs

Docent maakt het verschil

Mbo-studenten verschillen van elkaar op tal van kenmerken: geslacht, leeftijd, sociaal-culturele achtergrond en intelligentie, maar bijvoorbeeld ook qua motivatie, interesses en manieren van leren. Hoe…

Lees meer

Gepersonaliseerd leren 2

Mbo-breed aan de slag met innovatieve werkvormen

Meer dan nu gebruikelijk houdt gepersonaliseerd leren (GPL) rekening met de behoeften en ambities van de individuele student. Zowel qua inhoud en niveau als op…

Lees meer

Ontwerpafwegingen voor leeromgevingen op de grens van school en werk

Verbinden van school en werk

Een beroep leer je in het mbo op school én in de praktijk, tijdens de binnenschoolse praktijk, beroepspraktijkvorming en in hybride vormen. Heel mooi als…

Lees meer

Gepersonaliseerd leren

De klik met motivatie en behoeften van de student

Dat de leerling, de student in het onderwijs centraal staat, lijkt wellicht een vanzelfsprekendheid. In de praktijk bestaan daar verschillende beelden bij. Een veelkleurig concept…

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs in het mbo, anno 2019

Per 1 augustus 2014 is een nieuw stelsel voor ‘passend onderwijs’ ingevoerd. Wat houdt dat in en hoe werkt passend onderwijs uit binnen het mbo?  …

Lees meer

Ontwikkelen van beroepskennis

Een continu proces van ‘context maken’

Een competent beroepsbeoefenaar word je niet door een verzameling losse onderdelen te leren. Essentieel is juist om die stukken kennis te verbinden en toe te…

Lees meer

Pestgedrag in het mbo: oorzaken en oplossingen

Op de bres voor een sociaal veilige (leer)omgeving

Scholen zijn verantwoordelijk voor het bieden van een sociaal veilige omgeving, voor zowel studenten als medewerkers. Een voorwaarde voor studenten om zich te kunnen ontplooien…

Lees meer

Duurzame implementatie van LOB

Focus van ‘diploma’ naar loopbaan

Een baan voor het leven bestaat niet meer. Onderwijsinstellingen moeten hun studenten dan ook goed voorbereiden op een onvoorspelbare loopbaan. In het mbo gebeurt dat…

Lees meer

Makersonderwijs in het mbo

’Dieper’ leren door zelf dingen te bedenken en te maken

Makersonderwijs: steeds vaker duikt die term op, ook in het mbo. Een nieuw buzz-woord of de opmaat naar het onderwijs van de toekomst? Gericht op…

Lees meer

Portfoliogebruik in het mbo

Een beetje van jezelf en een beetje van je portfolio

Tegenwoordig houdt het leren niet meer op wanneer je een diploma hebt behaald. Mbo-studenten moeten een leven lang blijven leren om zich aan te passen…

Lees meer

Boundary crossing: leren met en van ‘de ander’

Studenten opleiden tot bruggenbouwers

Studenten van nu werken straks samen met mensen uit allerlei organisaties, met uiteenlopende disciplines, culturen en perspectieven. In toenemende mate vraagt dat om boundary crossing-competenties: grenzen…

Lees meer

Vakmanschap in het mbo

Vaklieden in soorten en maten

Middelbaar beroepsonderwijs leidt vakmensen op. Maar wat wordt daar precies mee bedoeld? Wat is dat, vakmanschap? Waaraan zie je dat iemand vakman (of vakvrouw) is?…

Lees meer

Werkplekleren

Onmisbare ‘inwijding’ in het beroep

Pas in de praktijk krijg je een beroep goed in de vingers. Daarom maakt ‘werkplekleren’ een belangrijk onderdeel uit van alle curricula van het beroepsonderwijs.…

Lees meer

Ontwerpen van innovatiewerkplaatsen (IWP’S)

‘Hybride allianties’ voor de professional van morgen

In het hoger en middelbaar beroepsonderwijs ontstaan steeds vaker innovatiewerkplaatsen, samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. ‘Schoolvoorbeelden’ van een win-winsituatie zou je ze kunnen noemen.…

Lees meer

Voortijdig schoolverlaten in het mbo

Peer support voor risicojongeren

De laatste jaren tekent zich een positieve trend af, maar voortijdig schoolverlaten blijft een probleem van formaat binnen het mbo. Nog altijd weten grote aantallen…

Lees meer

Ouderbetrokkenheid bij loopbaankeuzes

De veranderende rol van ouders

Mbo’ers nemen zelfstandig beslissingen, hun leven speelt zich in toenemende mate af buiten het gezichtsveld van ouders af. Welke rol is er eigenlijk nog weggelegd…

Lees meer

Taalbewust lesgeven op het mbo

Naar betere taalprestaties op mbo-entree en niveau 2

De taalvaardigheid van mbo-studenten aan een entree- en niveau 2-opleiding baart nog altijd zorgen. Ook na de invoering van landelijke diploma-eisen. Wat moet er in…

Lees meer

Creëren van een motiverende leeromgeving

Triggers voor meer ‘intrinsieke motivatie’

Herkenbaar voor iedere mbo-docent: studenten die je voortdurend moet activeren, die je precies moet vertellen hoe ze een leerdoel kunnen bereiken. Studenten ook die een…

Lees meer
Back To Top