Skip to content
  • Categorie

  • Sorteer op

Regionale samenwerking

Graag wat vaker in de driver’s seat

De r van roc staat voor regionaal. En dat is niet voor niets. Van mbo-instellingen wordt verwacht dat zij op allerlei manieren samenwerking in de…

Lees meer

Samen werken aan volwasseneneducatie

Betrokkenheid van samenwerkende partijen

Burgers, wij allemaal dus, moeten meedoen in de samenleving. Daar is iedereen het wel over eens. De gemeenten in Nederland hebben daarin een taak. Door…

Lees meer

Actoren in het middelbaar beroepsonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs heeft veel vrienden

Middelbaar beroepsonderwijs is voor veel geledingen van onze samenleving belangrijk. Voor studenten, voor bedrijven en instellingen, gemeenten, scholen van waaruit leerlingen naar het mbo gaan…

Lees meer

Kritisch reflectief teamgedrag

'Spiegel' onmisbaar in lerend docententeam

Eens een goede docent, altijd een goede docent. Die regel gaat allang niet meer op. Docenten moeten hun vak bijhouden en meegaan met de tijd:…

Lees meer
Back To Top