Skip to content
  • Categorie

  • Sorteer op

Voortijdig schoolverlaten

Voor het diploma de school uit

Ruim tien jaar lang was er sprake van een daling in het aantal voortijdig schoolverlaters. Maar vanaf 2016-2017 is er weer een lichte stijging van…

Lees meer

Derde leerweg

Mbo-maatwerk voor volwassenen

Sinds een paar jaar heeft het mbo er een leerweg bij, naast het vertrouwde bol en bbl. Een direct uitvloeisel van het actieplan Focus op Vakmanschap…

Lees meer

Doorstroomroutes in en rond het mbo

Steile en slingerende wegen omhoog

Het mooie van het Nederlandse onderwijsstelsel is dat er vele mogelijkheden zijn om stap voor stap omhoog te klimmen. Ook via beroepsopleidingen is een hbo-master…

Lees meer

Kiezen voor een technische mbo-opleiding

Technische doorstroom zonder lekkage

Nederland heeft goed opgeleide (mbo-)technici nodig, fors méér dan het onderwijs nu aflevert. Maar hoe krijgen we jongeren zo ver dat ze kiezen voor een…

Lees meer

Doelgroepen van volwasseneneducatie

Grote doelgroep, geringe deelname

Wat beweegt mensen om deel te nemen aan het volwassenenonderwijs? Werk krijgen, beter werk krijgen of een opleiding kunnen volgen, zijn belangrijke motieven. Maar het…

Lees meer
Back To Top