skip to Main Content
  • Categorie

  • Sorteer op

Derde leerweg

Mbo-maatwerk voor volwassenen

Sinds een paar jaar heeft het mbo er een leerweg bij, naast het vertrouwde bol en bbl. Een direct uitvloeisel van het actieplan Focus op Vakmanschap…

Lees Meer

Doelgroepen van volwasseneneducatie

Grote doelgroep, geringe deelname

Wat beweegt mensen om deel te nemen aan het volwassenenonderwijs? Werk krijgen, beter werk krijgen of een opleiding kunnen volgen, zijn belangrijke motieven. Maar het…

Lees Meer
Back To Top