Skip to content
  • Categorie

  • Sorteer op

Gezondheid: gebruik zit-stabureaus in het mbo

Even wennen: staan tijdens de les

Je hoort het steeds meer: zitten is het nieuwe roken. Bijna net zo ongezond, slecht voor hart en bloedvaten en wat al niet meer. Dat…

Lees meer

Infrastructuur voor volwasseneneducatie

Creëer meer ontwikkelmogelijkheden voor laagopgeleiden

Laagopgeleiden lijken in Nederland behoorlijk uit de boot te vallen. Een derde van hen zit werkloos thuis. Voor een belangrijk deel omdat zij tekortschieten op…

Lees meer

Groepsdynamica en andere social processen

Netwerken in de klas

De school, en ook de klas, is de maatschappij in het klein. Zoals overal vormen zich sociale netwerken, waarin iedere student z’n plek heeft. Onderzoek…

Lees meer

Stagediscriminatie op het mbo

Een geknakte droom

Als je Ibrahim heet is het vinden van een geschikte stageplek gelijk een stuk lastiger dan als je Daan als voornaam hebt. Een publiek geheim…

Lees meer

Leren en participeren

Elke omgeving een leeromgeving

Leren doe je niet alleen op school maar overal. Dat geldt voor kinderen, jongeren en zeker ook voor volwassenen. Je leert in je sociale omgeving:…

Lees meer

Cognitieve dimensie van leren

Begrijpen hoe de leerling begrijpt

De leerling heeft het helemaal (of: helemaal niet) begrepen. Het is snel en gemakkelijk gezegd. Maar wat stellen we daarmee vast? In essentie hebben we…

Lees meer

Seksuele diversiteit in het beroepsonderwijs

Een veilig schoolklimaat voor LHBT mbo-studenten

Discriminatie op grond van seksuele oriëntatie en gender is wettelijk verboden. Toch ervaren mbo-studenten die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender (LHBT) zijn, nogal eens problemen.…

Lees meer

Sociale netwerken als kans en obstakel

In de plus met sociaal kapitaal

Een goed sociaal netwerk, met de juiste contacten, helpt jongeren in het mbo aan een betere baan. Maar ook tijdens de opleiding en bij stages…

Lees meer

Effecten van volwasseneneducatie

Harde feiten over ‘zachte’ opbrengsten

In de volwasseneneducatie draait het tegenwoordig vooral om scholing van laaggeletterden. Heeft dat effect? En zo ja, op welke manier en in welke mate? Uit…

Lees meer

Motiveren van studenten

De leraar maakt het verschil

Waarom moeten we dit leren? Komt dit voor op het examen? Mag ik naar huis? Zo maar wat vragen die mbo-docenten bekend in de oren…

Lees meer

Sociaal kapitaal in het mbo

Investeren in relaties en netwerken

Ieder mens is via sociale relaties verbonden met de omgeving. Omdat sociale relaties belangrijk kunnen zijn voor het bereiken van doelen, kun je deze zien…

Lees meer

Situering van leren

Leren kun je (bijna) overal

Leren, vooral leren voor een beroep, is meer dan alleen kennis ontwikkelen. Je moet die kennis ook kunnen benutten in diverse contexten samen met je…

Lees meer

Affectieve dimensie van leren

Leren met een goed gevoel

Een mbo-student die zich op zijn gemak voelt, met plezier naar school gaat, presteert beter. Het klinkt bijna vanzelfsprekend. Maar hoe steekt het precies in…

Lees meer

Leerprocessen

Speuren in de ‘black box’

Leren, dat is het kernproces waar het om draait in het (beroeps)onderwijs. Omdat het leren zich voltrekt in de breinen van onze studenten, is het…

Lees meer
Back To Top