Skip to content
  • Categorie

  • Sorteer op

Rekenonderwijs in het mbo

Betere aansluiting door nieuwe rekeneisen

Er is al 10 jaar discussie over het rekenonderwijs in het mbo. In 2010 kondigde de toenmalige minister van OCW aan dat rekenen in het…

Lees meer

Burgerschapsonderwijs in het mbo

Meer aandacht voor burgerschap

Baay, P., De Groot, A., Hofland, A., & Romme, I. (2016). Handreiking kritische denkvaardigheden: een praktische handreiking voor het mbo. Woerden: MBO Raad. Baay, P., &…

Lees meer

Rekenen in het mbo

Rekenles lastige opgave

Voor welk beroep je ook leert, rekenen hoort erbij. Om het diploma te halen, moet elke mbo-student straks ook examen doen in rekenvaardigheden. Een lastige…

Lees meer

Kritische denkvaardigheden van mbo-studenten

'Sociale reflectie’ nog onderbelicht

Van mbo’ers wordt verwacht dat zij (ook) kritische denkvaardigheden ontwikkelen. Niet alleen omdat ‘reflecteren’ onontbeerlijk is in zo ongeveer elk beroep tegenwoordig. Maar ook om…

Lees meer

21ste-eeuwse vaardigheden in het mbo

‘Vaardig’ voor de toekomst

Hoe kunnen jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs zo goed mogelijk worden voorbereid op een succesvolle loopbaan op de arbeidsmarkt, in het vervolgonderwijs en op het…

Lees meer

Sociale media en netwerken

MBO-student online op achterstand

Over sociale media en netwerken hoef je mbo-studenten niets te vertellen. Zo lijkt het tenminste. Maar klopt dat wel? Uit onderzoek blijkt dat mbo’ers de…

Lees meer

Aanvliegroutes voor curriculumontwerp

Aanvliegroutes voor curriculumontwerp

Er zijn tal van aanleidingen voor opleidingsteams om hun curriculum te (her)ontwerpen. Een mbo-school kan bijvoorbeeld een volledig nieuwe opleiding ontwerpen vanwege ontwikkelingen op de…

Lees meer
Back To Top