Skip to content
  • Categorie

  • Sorteer op

Leren binnen opleidingsteams

‘Professioneel frame’ als gemeenschappelijk kompas

In het mbo zijn opleidingsteams de centrale organisatie-eenheden. Binnen die teams werken docenten en onderwijsondersteuners aan curriculum, kwaliteit, innovatie en andere taken. Bij dat samen…

Lees meer

Toelatingsbeleid van mbo-instellingen

Iedereen een passende opleiding

Het mbo is een bijzondere onderwijssector: beleid, wet- en regelgeving in het mbo zijn soms net even anders dan in andere onderwijssectoren. Ook bij het…

Lees meer

Overdrachtswaarde in onderwijsinnovatieprojecten

De sleutel tot succes

In het middelbaar beroepsonderwijs is regelmatig tijd en geld beschikbaar voor onderwijsinnovatieprojecten, bijvoorbeeld in het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Het RIF stelt sinds 2014 subsidie…

Lees meer

Dynamisch innovatiemanagement

Boost voor ‘veranderenergie’ met DIMO

Innovaties in onderwijs en leren zijn niet weg te denken uit het beroepsonderwijs in Nederland. Denk aan learning analytics, gepersonaliseerde leerpaden, flipped classrooms, blended leren…

Lees meer

Teamleren en teamgericht HRM

‘Gedeeld begrip’ als waardevolle bijvangst

Een goede samenwerking binnen docententeams is van cruciaal belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar is ook sterk bepalend voor het succes van onderwijsverbeteringen…

Lees meer

Duurzame onderwijsontwikkeling

Succesfactoren voor vernieuwing in het mbo

Vernieuwingen volgen elkaar in snel tempo op in het beroepsonderwijs. Stilstand is achteruitgang, zo lijkt het wel. En in essentie is dat nog waar ook.…

Lees meer

Organiseren van onderwijs aan volwassenen

Nieuwe doelgroepen, nieuwe methodieken

Meer (resultaten) met minder (middelen). Dat is de opdracht waar de volwasseneneducatie in Nederland voor staat. Bovendien is de focus verlegd. Beheersing van fundamentele basisvaardigheden…

Lees meer

Samenwerking in docententeams

Van ‘koning’ tot community-lid

Koning in eigen klaslokaal, zo was het toch altijd een beetje. Zeker in de beeldvorming. Maar de moderne docent werkt niet langer geïsoleerd, hij werkt…

Lees meer

Rolverdeling in teams

Diversiteit in de hoofdrol

Beroepsonderwijs is teamwork. Professionals bundelen hun expertise in opleidingsteams, dragen samen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderwijs en de bijbehorende regeltaken. Voldoende diversiteit…

Lees meer

Gedeeld leiderschap in docententeams

Een schip met vele kapiteins

Een leider: dat is de man of vrouw die voorop loopt, knopen doorhakt, de koers uitzet. Met twee of meer kapiteins aan boord loopt het…

Lees meer

Organisatie, bestuur en beleid

Op de brug van een mammoettanker

Met de roc-vorming, zo’n twintig jaar geleden nu, regeren de grote getallen in het middelbaar beroepsonderwijs. Het zijn veelal instellingen met meer dan 10.000 deelnemers,…

Lees meer
Back To Top