Skip to content
  • Categorie

  • Sorteer op

Leren binnen opleidingsteams

‘Professioneel frame’ als gemeenschappelijk kompas

In het mbo zijn opleidingsteams de centrale organisatie-eenheden. Binnen die teams werken docenten en onderwijsondersteuners aan curriculum, kwaliteit, innovatie en andere taken. Bij dat samen…

Lees meer

Toelatingsbeleid van mbo-instellingen

Iedereen een passende opleiding

Het mbo is een bijzondere onderwijssector: beleid, wet- en regelgeving in het mbo zijn soms net even anders dan in andere onderwijssectoren. Ook bij het…

Lees meer

Begeleiding in een hybride leeromgeving

Co-creatie van docenten en werkbegeleiders

In een hybride leeromgeving gaan leren en werken samen. Studenten hebben afwisselend school- en werkgerichte taken op een praktijklocatie, of soms gesimuleerd. Dat stelt bijzondere…

Lees meer

Positieve educatie in het mbo

Van ‘leerfabriek’ naar leren met PEP

Onderwijsinstellingen in het mbo wegzetten als ‘leerfabrieken’ is wellicht te gemakkelijk. Feit is wel dat de focus nogal exclusief ligt op het overdragen van kennis…

Lees meer

Gezondheid: gebruik zit-stabureaus in het mbo

Even wennen: staan tijdens de les

Je hoort het steeds meer: zitten is het nieuwe roken. Bijna net zo ongezond, slecht voor hart en bloedvaten en wat al niet meer. Dat…

Lees meer

Rekenonderwijs in het mbo

Betere aansluiting door nieuwe rekeneisen

Er is al 10 jaar discussie over het rekenonderwijs in het mbo. In 2010 kondigde de toenmalige minister van OCW aan dat rekenen in het…

Lees meer

Overdrachtswaarde in onderwijsinnovatieprojecten

De sleutel tot succes

In het middelbaar beroepsonderwijs is regelmatig tijd en geld beschikbaar voor onderwijsinnovatieprojecten, bijvoorbeeld in het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Het RIF stelt sinds 2014 subsidie…

Lees meer
Back To Top