Skip to content
  • Categorie

  • Sorteer op

Leren binnen opleidingsteams

‘Professioneel frame’ als gemeenschappelijk kompas

In het mbo zijn opleidingsteams de centrale organisatie-eenheden. Binnen die teams werken docenten en onderwijsondersteuners aan curriculum, kwaliteit, innovatie en andere taken. Bij dat samen…

Lees meer

Toelatingsbeleid van mbo-instellingen

Iedereen een passende opleiding

Het mbo is een bijzondere onderwijssector: beleid, wet- en regelgeving in het mbo zijn soms net even anders dan in andere onderwijssectoren. Ook bij het…

Lees meer

Positieve educatie in het mbo

Van ‘leerfabriek’ naar leren met PEP

Onderwijsinstellingen in het mbo wegzetten als ‘leerfabrieken’ is wellicht te gemakkelijk. Feit is wel dat de focus nogal exclusief ligt op het overdragen van kennis…

Lees meer

Creëren van een motiverende leeromgeving

Triggers voor meer ‘intrinsieke motivatie’

Herkenbaar voor iedere mbo-docent: studenten die je voortdurend moet activeren, die je precies moet vertellen hoe ze een leerdoel kunnen bereiken. Studenten ook die een…

Lees meer

Actoren in het middelbaar beroepsonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs heeft veel vrienden

Middelbaar beroepsonderwijs is voor veel geledingen van onze samenleving belangrijk. Voor studenten, voor bedrijven en instellingen, gemeenten, scholen van waaruit leerlingen naar het mbo gaan…

Lees meer

Examineren in het mbo

Een diploma van waarde

Een mbo-diploma is voor alle betrokkenen van waarde. Een betrouwbare en valide examinering en afsluiting ligt daaraan ten grondslag. We zien dat de coronaperiode eerder…

Lees meer
Back To Top