Skip to content
  • Categorie

  • Sorteer op

Kritisch reflectief teamgedrag

'Spiegel' onmisbaar in lerend docententeam

Eens een goede docent, altijd een goede docent. Die regel gaat allang niet meer op. Docenten moeten hun vak bijhouden en meegaan met de tijd:…

Lees meer

Motiveren van studenten

De leraar maakt het verschil

Waarom moeten we dit leren? Komt dit voor op het examen? Mag ik naar huis? Zo maar wat vragen die mbo-docenten bekend in de oren…

Lees meer

Zelfgestuurd leren

Van ‘laissez-faire’ naar ‘leren leren’

Adolescenten kunnen nog niet goed plannen, stelt neuropsycholoog, hersenonderzoeker en auteur Jelle Jolles. Een boodschap die het mbo lichtelijk in verlegenheid brengt. Immers, kwalificatiedossiers vragen…

Lees meer

Sociaal kapitaal in het mbo

Investeren in relaties en netwerken

Ieder mens is via sociale relaties verbonden met de omgeving. Omdat sociale relaties belangrijk kunnen zijn voor het bereiken van doelen, kun je deze zien…

Lees meer

Situering van leren

Leren kun je (bijna) overal

Leren, vooral leren voor een beroep, is meer dan alleen kennis ontwikkelen. Je moet die kennis ook kunnen benutten in diverse contexten samen met je…

Lees meer

Aanvliegroutes voor curriculumontwerp

Aanvliegroutes voor curriculumontwerp

Er zijn tal van aanleidingen voor opleidingsteams om hun curriculum te (her)ontwerpen. Een mbo-school kan bijvoorbeeld een volledig nieuwe opleiding ontwerpen vanwege ontwikkelingen op de…

Lees meer

Omgaan met verschillen

‘Maatwerk’ leveren in de dynamische onderwijspraktijk

Het is een van de kern-ambities van het middelbaar beroepsonderwijs: iedere student volgt zijn eigen weg naar (beginnend) vakmanschap. Aan de onderwijsinstelling, maar vooral aan…

Lees meer

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Leren kiezen, een onmisbare competentie

Oneerbiedig gezegd heeft het beroepsonderwijs wel wat weg van de menukaart van de Chinees: een enorm aanbod aan opleidingen en specialisaties. Maak er maar eens…

Lees meer

Organisatie, bestuur en beleid

Op de brug van een mammoettanker

Met de roc-vorming, zo’n twintig jaar geleden nu, regeren de grote getallen in het middelbaar beroepsonderwijs. Het zijn veelal instellingen met meer dan 10.000 deelnemers,…

Lees meer

Professionalisering docenten 2012

‘Leerplan’ voor de leraar

Docenten hebben een spilfunctie bij de vernieuwing van het onderwijs. In het beroep van de docent is echter decennia lang maar beperkt geïnvesteerd, ook niet…

Lees meer

Affectieve dimensie van leren

Leren met een goed gevoel

Een mbo-student die zich op zijn gemak voelt, met plezier naar school gaat, presteert beter. Het klinkt bijna vanzelfsprekend. Maar hoe steekt het precies in…

Lees meer

Leerprocessen

Speuren in de ‘black box’

Leren, dat is het kernproces waar het om draait in het (beroeps)onderwijs. Omdat het leren zich voltrekt in de breinen van onze studenten, is het…

Lees meer

Beroepsonderwijs in Europees perspectief

’s Lands (onder)wijs, ’s lands eer

Vakmensen kun je overal ter wereld herkennen. Maar de manier waarop je vakman wordt, verschilt zo ongeveer per land. Beroepsonderwijs heeft een sterk nationale inslag.…

Lees meer

Drievoudige kwalificering

Al het goede komt in drieën

Vakmanschap alleen is niet voldoende. Met een mbo-opleiding moet je ook kunnen meedoen in de maatschappij en, als je dat wilt, een vervolgopleiding kunnen doen.…

Lees meer
Back To Top