Skip to content
  • Categorie

  • Sorteer op

Leren binnen opleidingsteams

‘Professioneel frame’ als gemeenschappelijk kompas

In het mbo zijn opleidingsteams de centrale organisatie-eenheden. Binnen die teams werken docenten en onderwijsondersteuners aan curriculum, kwaliteit, innovatie en andere taken. Bij dat samen…

Lees meer

Toelatingsbeleid van mbo-instellingen

Iedereen een passende opleiding

Het mbo is een bijzondere onderwijssector: beleid, wet- en regelgeving in het mbo zijn soms net even anders dan in andere onderwijssectoren. Ook bij het…

Lees meer

Begeleiding in een hybride leeromgeving

Co-creatie van docenten en werkbegeleiders

In een hybride leeromgeving gaan leren en werken samen. Studenten hebben afwisselend school- en werkgerichte taken op een praktijklocatie, of soms gesimuleerd. Dat stelt bijzondere…

Lees meer

Positieve educatie in het mbo

Van ‘leerfabriek’ naar leren met PEP

Onderwijsinstellingen in het mbo wegzetten als ‘leerfabrieken’ is wellicht te gemakkelijk. Feit is wel dat de focus nogal exclusief ligt op het overdragen van kennis…

Lees meer

Gezondheid: gebruik zit-stabureaus in het mbo

Even wennen: staan tijdens de les

Je hoort het steeds meer: zitten is het nieuwe roken. Bijna net zo ongezond, slecht voor hart en bloedvaten en wat al niet meer. Dat…

Lees meer

Rekenonderwijs in het mbo

Betere aansluiting door nieuwe rekeneisen

Er is al 10 jaar discussie over het rekenonderwijs in het mbo. In 2010 kondigde de toenmalige minister van OCW aan dat rekenen in het…

Lees meer

Overdrachtswaarde in onderwijsinnovatieprojecten

De sleutel tot succes

In het middelbaar beroepsonderwijs is regelmatig tijd en geld beschikbaar voor onderwijsinnovatieprojecten, bijvoorbeeld in het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Het RIF stelt sinds 2014 subsidie…

Lees meer

Differentiëren in het beroepsonderwijs

Docent maakt het verschil

Mbo-studenten verschillen van elkaar op tal van kenmerken: geslacht, leeftijd, sociaal-culturele achtergrond en intelligentie, maar bijvoorbeeld ook qua motivatie, interesses en manieren van leren. Hoe…

Lees meer

Gepersonaliseerd leren 2

Mbo-breed aan de slag met innovatieve werkvormen

Meer dan nu gebruikelijk houdt gepersonaliseerd leren (GPL) rekening met de behoeften en ambities van de individuele student. Zowel qua inhoud en niveau als op…

Lees meer

Professionalisering docenten

Blijvend bekwaam als professional in het mbo

Docenten zijn de spil als het gaat om de kwaliteit van onderwijs. En dat vereist continue professionalisering: om beroepsmatige kennis en vaardigheden up-to-date te houden,…

Lees meer

Infrastructuur voor volwasseneneducatie

Creëer meer ontwikkelmogelijkheden voor laagopgeleiden

Laagopgeleiden lijken in Nederland behoorlijk uit de boot te vallen. Een derde van hen zit werkloos thuis. Voor een belangrijk deel omdat zij tekortschieten op…

Lees meer

Ontwerpafwegingen voor leeromgevingen op de grens van school en werk

Verbinden van school en werk

Een beroep leer je in het mbo op school én in de praktijk, tijdens de binnenschoolse praktijk, beroepspraktijkvorming en in hybride vormen. Heel mooi als…

Lees meer

Dynamisch innovatiemanagement

Boost voor ‘veranderenergie’ met DIMO

Innovaties in onderwijs en leren zijn niet weg te denken uit het beroepsonderwijs in Nederland. Denk aan learning analytics, gepersonaliseerde leerpaden, flipped classrooms, blended leren…

Lees meer

Voortijdig schoolverlaten

Voor het diploma de school uit

Ruim tien jaar lang was er sprake van een daling in het aantal voortijdig schoolverlaters. Maar vanaf 2016-2017 is er weer een lichte stijging van…

Lees meer

Gepersonaliseerd leren

De klik met motivatie en behoeften van de student

Dat de leerling, de student in het onderwijs centraal staat, lijkt wellicht een vanzelfsprekendheid. In de praktijk bestaan daar verschillende beelden bij. Een veelkleurig concept…

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs in het mbo, anno 2019

Per 1 augustus 2014 is een nieuw stelsel voor ‘passend onderwijs’ ingevoerd. Wat houdt dat in en hoe werkt passend onderwijs uit binnen het mbo?  …

Lees meer

Groepsdynamica en andere social processen

Netwerken in de klas

De school, en ook de klas, is de maatschappij in het klein. Zoals overal vormen zich sociale netwerken, waarin iedere student z’n plek heeft. Onderzoek…

Lees meer

Ontwikkelen van beroepskennis

Een continu proces van ‘context maken’

Een competent beroepsbeoefenaar word je niet door een verzameling losse onderdelen te leren. Essentieel is juist om die stukken kennis te verbinden en toe te…

Lees meer

Pestgedrag in het mbo: oorzaken en oplossingen

Op de bres voor een sociaal veilige (leer)omgeving

Scholen zijn verantwoordelijk voor het bieden van een sociaal veilige omgeving, voor zowel studenten als medewerkers. Een voorwaarde voor studenten om zich te kunnen ontplooien…

Lees meer

Duurzame implementatie van LOB

Focus van ‘diploma’ naar loopbaan

Een baan voor het leven bestaat niet meer. Onderwijsinstellingen moeten hun studenten dan ook goed voorbereiden op een onvoorspelbare loopbaan. In het mbo gebeurt dat…

Lees meer
Back To Top